Monitorul Oficial
nr. 374/3 iunie 2009

Publicare
  1.   L. nr.196/29-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
-
  2.   D. nr.870/29-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
-
  3.   L. nr.197/29-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov- Ghimbav"
-
  4.   D. nr.871/29-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
-
  5.   H.G. nr.613/20-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
-
  6.   H.G. nr.645/27-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Oficiului Român pentru Adopții, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului consultativ al Oficiului Român pentru Adopții
-
  7.   O. nr.341/26-05-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor
A
  8.   O. nr.1499/25-05-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
-
  9.   Decizie nr.604/27-05-2009 (C.N.A.)
DECIZIE pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual
-
Rectificare:
  10.   D. nr.789/09-10-2002 
DECRET privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945
-


Joi, 09 iulie 2020, 03:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.