Monitorul Oficial
nr. 405/15 iunie 2009

Publicare
  1.   L. nr.234/10-06-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
-
  2.   D. nr.932/09-06-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
-
  3.   L. nr.235/10-06-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
-
  4.   D. nr.933/09-06-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoștinței față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
-
  5.   L. nr.237/10-06-2009 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
  6.   D. nr.935/09-06-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
  7.   L. nr.238/10-06-2009 
LEGE privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice
A
  8.   D. nr.936/09-06-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice
-
  9.   D. nr.920/09-06-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară, în grad de Cavaler, cu însemn de război
-
  10.   H.G. nr.664/03-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare în Federația Rusă, semnat la București la 19 februarie 2009
-
  11.   H.G. nr.681/03-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE
A
  12.   H.G. nr.682/03-06-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului național de coordonare a activității Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, precum și a Secretariatului tehnic permanent
-
  13.   O. nr.467/03-06-2009 (M.C.S.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare în Informatică - ICI București
-


Sâmbătă, 27 februarie 2021, 18:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.