Monitorul Oficial
nr. 415/17 iunie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.605/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  2.   D.C.C. nr.652/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  3.   H.G. nr.694/10-06-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții din cadrul programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  4.   Decizie nr.560/16-06-2009 
DECIZIE pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție privind sectoarele vulnerabile și administrația publică locală pe perioada 2008-2010
-
  5.   Decizie nr.561/16-06-2009 
DECIZIE pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 213/2009 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
A
  6.   Decizie nr.562/16-06-2009 
DECIZIE privind stabilirea atribuțiilor domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  7.   O. nr.699/10-06-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
V
  8.   O. nr.1221/12-06-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
A
  9.   O. nr.1560/C/01-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
-
  10.   Decizie nr.567/17-06-2009 
DECIZIE pentru numirea doamnei Coruț Cristina Ecaterina în funcția de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
-


Luni, 17 februarie 2020, 11:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.