Monitorul Oficial
nr. 473/9 iulie 2009

Publicare
  1.   L. nr.274/07-07-2009 
LEGE privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București
A
  2.   D. nr.1.155/06-07-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București
-
  3.   D.C.C. nr.548/09-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 alin. 1-3 din Codul de procedură penală
V
  4.   O.G. nr.6/08-07-2009 
ORDONANȚĂ pentru modificarea termenului privind sancționarea contravențiilor prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
  5.   H.G. nr.762/01-07-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susținerii financiare a autorităților administrației publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanțarea proiectelor de investiții în turism pe anul 2009
-
  6.   H.G. nr.767/01-07-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  7.   Decizie nr.577/08-07-2009 
DECIZIE privind exercitarea atribuțiilor de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
-
  8.   Decizie nr.578/08-07-2009 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primuluiministru nr. 500/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Pricăjan Dan Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  9.   O. nr.107/06-07-2009 (A.N.R.M.A.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  10.   O. nr.267/24-04-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT București din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței
-
  11.   O. nr.268/24-04-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Național de CercetareDezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor INCERC București din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței
-
  12.   O. nr.1.787/C/10-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-


Vineri, 05 martie 2021, 10:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.