Monitorul Oficial
nr. 500/20 iulie 2009

Publicare
  1.   L. nr.283/10-07-2009 
LEGE privind ratificarea Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), semnat la București la 29 decembrie 2008 și la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003
-
  2.   D. nr.1.201/08-07-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), semnat la București la 29 decembrie 2008 și la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003
-
  3.   L. nr.285/10-07-2009 
LEGE pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008
-
  4.   D. nr.1.203/08-07-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008
-
  5.   H.G. nr.787/08-07-2009 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 2 de la km 14+860 la km 17+500 și Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0+000 - km 3+600"
-
  6.   H.G. nr.788/08-07-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 km 17+000 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5A - Reabilitare și extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului București între DN 1A și DN 1"
-
  7.   H.G. nr.794/08-07-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind colaborarea în domeniul protecției mediului, semnat la București la 6 aprilie 2009
-
  8.   H.G. nr.800/08-07-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei
-
  9.   H.G. nr.801/08-07-2009 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
-
  10.   O. nr.146/10-07-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 389/2004 privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor
-
  11.   O. nr.441/2.305/22-06,10-07-2009 (M.D.R.L., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistență tehnică" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  12.   O. nr.979/10-07-2009 (M.M.)
ORDIN al ministrului mediului privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național
V
  13.   Decizie nr.6/12-06-2009 (C.M.R.)
DECIZIE privind componența comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
A
Republicare:
  14.   H.G. nr.74/26-01-1991 
HOTĂRÂRE privind infiintarea Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA
V


Marți, 20 aprilie 2021, 23:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.