Monitorul Oficial
nr. 684/12 octombrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.306/06-10-2009 
LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
-
  2.   D. nr.1.378/02-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
-
  3.   L. nr.307/06-10-2009 
LEGE pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008
-
  4.   D. nr.1.379/02-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008
-
  5.   H.G. nr.1.093/30-09-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea
A
  6.   O. nr.246/966/05-10,21-09-2009 (M.A.I., M.Tr.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru abrogarea Instrucțiunilor comune ale ministrului de interne și ale ministrului transporturilor nr. 1.224/3.134/2000 privind autorizarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto
-
  7.   O. nr.1.019/02-10-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere
A


Vineri, 03 iulie 2020, 17:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.