Monitorul Oficial
nr. 708/21 octombrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.317/13-10-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
  2.   D. nr.1.466/13-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
  3.   L. nr.323/20-10-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  4.   D. nr.1.474/19-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  5.   H.C.C. nr.1/16-10-2009 
HOTĂRÂRE referitoare la contestația privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Sabin Bâltac la alegerile pentru Președintele României din anul 2009
-
  6.   O. nr.467/13-10-2009 (A.N.P.H.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, precum și a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre sau de susținătorii acestora
A
  7.   O. nr.639/15-10-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
-
  8.   O. nr.2.905/16-10-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 490/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea instituțiilor de credit, operatorilor economici și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
-


Vineri, 26 februarie 2021, 00:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.