Monitorul Oficial
nr. 783/17 noiembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.351/11-11-2009 
LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor (Împrumutat), și Institutul de Credit pentru Reconstrucție-Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la București la 31 iulie 2008 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (etapa a 4-a)"
-
  2.   H./25-11-2009 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 25 noiembrie 2008 în Cauza Paicu împotriva României
-
  3.   D. nr.1.667/10-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor (Împrumutat), și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la București la 31 iulie 2008 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii (etapa a 4-a)"
-
  4.   D.C.C. nr.1.224/29-09-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
V
  5.   D.C.C. nr.1.255/06-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
V
  6.   O. nr.266/24-09-2009 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Autoritatea pentru Radioprotecție (NRPA) din Norvegia privind cooperarea în cadrul proiectului intitulat "Energia nucleară sigură - Programul regional de excelență pentru România", semnat la București la 24 august 2009 și la Osteras la 18 august 2009
-
  7.   O. nr.1.154/09-11-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
-
  8.   O. nr.2.800/11-11-2009 (A.N.V.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007
A


Marți, 20 aprilie 2021, 23:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.