Monitorul Oficial
nr. 816/27 noiembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.368/26-11-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
-
  2.   D. nr.1.730/25-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
-
  3.   L. nr.372/26-11-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
A
  4.   D. nr.1.734/25-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
  5.   L. nr.373/26-11-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
-
  6.   D. nr.1.735/25-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
-
  7.   D. nr.1.704/17-11-2009 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri din Administrația Națională a Penitenciarelor Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești
-
  8.   H.G. nr.1.398/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"
-
  9.   O. nr.283/18-11-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de politici publice
A
  10.   O. nr.832/3.157/08-10,12-11-2009 (M.D.R.L., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistență tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia
-


Luni, 03 octombrie 2022, 01:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.