Monitorul Oficial
nr. 891/18 decembrie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.1.494/02-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Palatul de Justiție Neamț"
-
  2.   H.G. nr.1.524/02-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 42 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003
-
  3.   H.G. nr.1.560/09-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din luna iulie 2008
-
  4.   H.G. nr.1.567/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru județul Dâmbovița
-
  5.   H.G. nr.1.568/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru județul Alba
-
  6.   H.G. nr.1.569/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru județul Neamț
-
  7.   H.G. nr.1.570/16-12-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009
-
  8.   O. nr.3.387/C/16-12-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești pentru modificarea și completarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 927/C/2006
-
  9.   O. nr.1.000/09-12-2009 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007
A
  10.   R. nr.24/15-12-2009 (B.N.R.)
REGULAMENT privind lichiditatea instituțiilor de credit
A
  11.   R. nr.28/15-12-2009 (B.N.R.)
REGULAMENT privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor
-
Rectificare:
  12.   O.U.G. nr.98/09-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009
V
  13.   H.G. nr.1.307/04-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural pe anul 2009, instituit prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
-
  14.   H.G. nr.1.407/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
A


Vineri, 22 ianuarie 2021, 08:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.