Monitorul Oficial
nr. 145/5 martie 2010

Publicare
  1.   L. nr.25/02-03-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
A
  2.   D. nr.329/01-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
-
  3.   L. nr.26/02-03-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
-
  4.   D. nr.330/01-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
-
  5.   D.C.C. nr.123/09-02-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  6.   H.G. nr.148/23-02-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2010 privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
-
  7.   O. nr.3.142/04-02-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea calendarului sesiunilor speciale și a metodologiei speciale de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, pentru absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010
-
  8.   O. nr.7/02-03-2010 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru abrogarea Instrucțiunii nr. 4/2007 privind criteriile de agreare a agențiilor de rating, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2007
-


Joi, 28 mai 2020, 11:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.