Monitorul Oficial
nr. 215/6 aprilie 2010

Publicare
  1.   L. nr.60/31-03-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
  2.   D. nr.404/29-03-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
  3.   L. nr.63/31-03-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-
  4.   D. nr.407/29-03-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-
  5.   L. nr.67/31-03-2010 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
-
  6.   D. nr.411/29-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
-
  7.   D. nr.412/31-03-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
-
  8.   D. nr.413/31-03-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Comandor
-
  9.   D. nr.414/31-03-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  10.   H.P. nr.10/30-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
-
  11.   H.G. nr.235/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe totale de teren de 10.145,77 m 2 , trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării "Autostrada Brașov-ClujBorș, sector 2 Târgu Mureș-Cluj, secțiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest"
-
  12.   H.G. nr.236/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești"
-
  13.   H.G. nr.238/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, județul Maramureș
-
  14.   H.G. nr.245/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Constanța a unor bunuri imobile proprietate publică a statului
-
  15.   O. nr.M.35/29-03-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind constituirea Grupului de lucru sectorial al Ministerului Apărării Naționale pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013
A
Rectificare:
  16.   Decizie nr.106/22-02-2010 
DECIZIE pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 183/2007 privind stabilirea componenței nominale a Consiliului consultativ al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
A


Vineri, 03 iulie 2020, 15:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.