Monitorul Oficial
nr. 286/30 aprilie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.399/21-04-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
-
  2.   O. nr.40/29-04-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor
-
  3.   O. nr.390/451/29-04-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
-
  4.   Listă nr.5/29-04-2010 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți participanți la alegerile parțiale din 18 aprilie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1 1 ) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 164/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
-


Luni, 19 aprilie 2021, 11:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.