Monitorul Oficial
nr. 767/17 noiembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.206/11-11-2010 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
  2.   D. nr.1.086/10-11-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
  3.   L. nr.207/11-11-2010 
LEGE privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  4.   D. nr.1.087/10-11-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  5.   H.G. nr.1.087/03-11-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Beiuș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beiuș, județul Bihor
-
  6.   H.G. nr.1.101/03-11-2010 
HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în județul Vâlcea
-
  7.   H.G. nr.1.104/03-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER
-
  8.   H.G. nr.1.105/03-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R.
-
  9.   H.G. nr.1.106/03-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
  10.   H.G. nr.1.107/03-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
  11.   H.G. nr.1.108/03-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
  12.   O. nr.130/05-11-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind condițiile pentru declararea exploatațiilor de ovine și caprine oficial libere de scrapie
-
  13.   O. nr.245/03-11-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind introducerea armelor și munițiilor în camerele de corpuri delicte ale Poliției Române
A


Joi, 15 aprilie 2021, 01:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.