Monitorul Oficial
nr. 775/19 noiembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.222/18-11-2010 
LEGE pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
  2.   D. nr.1.105/17-11-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
  3.   D.C.C. nr.1.218/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 și ale art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  4.   D.C.C. nr.1.219/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  5.   D.C.C. nr.1.222/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  6.   D.C.C. nr.1.223/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) și art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  7.   D.C.C. nr.1.398/28-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 din Codul de procedură penală
V
  8.   D.C.C. nr.1.399/28-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  9.   O.U.G. nr.101/17-11-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995
V
  10.   Protocol/21-02-1995 
PROTOCOL pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995
-
  11.   H.G. nr.1.058/20-10-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459"
-
  12.   H.G. nr.1.063/20-10-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000-km 3+417"
-
  13.   O. nr.163/11-11-2010 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid pentru anul 2011
A
  14.   Raport/19-11-2010 (C.C.)
Raport privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2006-2008
-


Vineri, 05 iunie 2020, 07:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.