Monitorul Oficial
nr. 828/10 decembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.240/07-12-2010 
LEGE privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi a României
-
  2.   D. nr.1.187/06-12-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi a României
-
  3.   L. nr.241/07-12-2010 
LEGE pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
  4.   D. nr.1.188/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
  5.   L. nr.242/07-12-2010 
LEGE pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
  6.   D. nr.1.189/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
  7.   L. nr.243/07-12-2010 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
  8.   D. nr.1.190/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
  9.   L. nr.244/07-12-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
  10.   D. nr.1.191/06-12-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
  11.   L. nr.245/07-12-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
-
  12.   D. nr.1.192/06-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
-
  13.   D. nr.1.143/26-11-2010 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Protecție și Pază
-
  14.   D.C.C. nr.1.421/02-11-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  15.   D.C.C. nr.1.430/02-11-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) și (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. 322 din Codul de procedură civilă
V
  16.   H.G. nr.1.240/08-12-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru un consiliu local și un primar
-
  17.   O. nr.2.053/23-11-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea modelului, conținutului și procedurii de înscriere în Registrul național al asociațiilor de proprietari de păduri
-
  18.   O. nr.1.194/29-11-2010 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A.
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 09:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.