Monitorul Oficial
nr. 892/30 decembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.289/28-12-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.1.284/28-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   O.U.G. nr.119/23-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
V
  4.   O.U.G. nr.122/28-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
V
  5.   O. nr.1.532/1.061/22-12-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
-


Luni, 19 aprilie 2021, 11:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.