Monitorul Oficial
nr. 54/21 ianuarie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.536/25-11-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  2.   D.C.C. nr.1.539/25-11-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 51 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  3.   D.C.C. nr.1.555/07-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  4.   D.C.C. nr.1.568/07-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  5.   H.G. nr.1.112/03-11-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Galați
-
  6.   O. nr.2.329/24-12-2010 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului unui tratat
-
  7.   Acord/23-01-1968 
ACORD între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie
-
  8.   O. nr.2.351/30-12-2010 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
-
  9.   O. nr.30/14-01-2011 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"
-
  10.   O. nr.29/20-01-2011 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007
A


Vineri, 22 ianuarie 2021, 07:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.