Monitorul Oficial
nr. 21/30 ianuarie 1996

Publicare
  1.   D. nr.399/27-12-1995 
DECRET privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari și subofiteri din Serviciul Roman de Informatii
-
  2.   D.C.D. nr.1/29-01-1996 
DECIZIE privind convocarea Camerei Deputaților
-
  3.   D.S. nr.1/25-01-1996 
DECIZIE privind convocarea Senatului
-
  4.   H.G. nr.19/17-01-1996 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și functionare a pietelor, targurilor și oboarelor
A
  5.   H.G. nr.28/19-01-1996 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.212/1995 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiara la unele regii autonome și societati comerciale cu capital majoritar de stat
-
  6.   O.G. nr.7/16-01-1996 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, și AB Svensk Exportkredit - Suedia, în calitate de împrumutator, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la București la 12 ianuarie 1996
V
  7.   O.G. nr.8/23-01-1996 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare
A
  8.   O.G. nr.9/23-01-1996 
ORDONANȚĂ privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
V
  9.   O.G. nr.10/23-01-1996 
ORDONANȚĂ privind imbunatatirea sistemului de finantare a unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare și din alocatii de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitati
V


Luni, 24 ianuarie 2022, 21:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.