Monitorul Oficial
nr. 795/9 noiembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.192/07-11-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
-
  2.   D. nr.788/07-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
-
  3.   L. nr.193/07-11-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
  4.   D. nr.789/07-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
  5.   L. nr.195/07-11-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
-
  6.   D. nr.791/07-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
-
  7.   L. nr.196/07-11-2011 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  8.   D. nr.792/07-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  9.   L. nr.197/07-11-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
  10.   D. nr.793/07-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
  11.   D.C.C. nr.1.116/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  12.   D.C.C. nr.1.123/08-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 și art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  13.   D.C.C. nr.1.205/20-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și ale art. 111 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
V
  14.   H.G. nr.1.100/02-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008
A
  15.   H.G. nr.1.104/02-11-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind activitatea de privatizare, rectificat, pe anul 2011
-
  16.   Decizie nr.122/09-11-2011 
DECIZIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Sârb, secretar general în cadrul Ministerului Sănătății
-


Duminică, 07 iunie 2020, 13:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.