Monitorul Oficial
nr. 817/18 noiembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.207/15-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
A
  2.   D. nr.806/14-11-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
-
  3.   L. nr.212/15-11-2011 
LEGE privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc și Crișan, județul Tulcea, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
  4.   D. nr.811/14-11-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc și Crișan, județul Tulcea, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
  5.   H.G. nr.1.126/09-11-2011 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.1.132/09-11-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
-
  7.   Decizie nr.123/17-11-2011 
DECIZIE privind desemnarea domnului Cătălin Ovidiu Baba, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în calitatea de coordonator metodologic al grupului de lucru privind monitorizarea și evaluarea implementării planurilor de acțiuni rezultate în urma analizei funcționale realizate de Banca Mondială
-
  8.   O. nr.2.557/11-11-2011 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea modelului de contract de finanțare a proiectelor strategice pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
Rectificare:
  9.   O. nr.894/01-11-2011 (C.N.A.S.)
ORDIN privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-


Miercuri, 24 iulie 2019, 10:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.