Monitorul Oficial
nr. 819/21 noiembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.208/15-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
  2.   D. nr.807/14-11-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
  3.   L. nr.209/15-11-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
-
  4.   D. nr.808/14-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
-
  5.   L. nr.210/15-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
-
  6.   D. nr.809/14-11-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
-
  7.   L. nr.214/15-11-2011 
LEGE pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
A
  8.   D. nr.813/14-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
-
  9.   L. nr.215/15-11-2011 
LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011
-
  10.   Protocol/20-01-2011 
PROTOCOL între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989
-
  11.   D. nr.814/14-11-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011
-
  12.   D.C.C. nr.1.179/15-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
V
  13.   D.C.C. nr.1.182/15-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
V
  14.   D.C.C. nr.1.183/15-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și ale Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești
V
  15.   D.C.C. nr.1.185/15-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  16.   D.C.C. nr.1.188/20-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266-28718 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
V
  17.   D.C.C. nr.1.212/20-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
V
  18.   D.C.C. nr.1.218/20-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5803 din Codul de procedură civilă
V
  19.   D.C.C. nr.1.236/22-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  20.   D.C.C. nr.1.237/22-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  21.   D.C.C. nr.1.290/04-10-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 alin. 1 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
V
  22.   D.C.C. nr.1.477/08-11-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V


Luni, 06 iulie 2020, 06:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.