Monitorul Oficial
nr. 512/25 iulie 2012

Publicare
  1.   L. nr.135/18-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
A
  2.   D. nr.500/16-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice in domeniul afacerilor europene
-
  3.   D. nr.510/19-07-2012 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București- etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate- Pantelimon, semnat la București la 16 decembrie 2011
-
  4.   D. nr.511/19-07-2012 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012, și a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012
-
  5.   H.G. nr.712/18-07-2012 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a imobilului "Pasaj rutier Filimon Sârbu" situat pe un sector de drum de interes beai, trecut din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
-
  6.   H.G. nr.714/18-07-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și extindere centrul de îngrijire și asistență Câțcău, județul Cluj" din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
-
  7.   H.G. nr.716/18-07-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului in domeniul public al statului și in administrarea Consiliului Local al Orașului Buhuși, județul Bacău
-
  8.   H.G. nr.717/18-07-2012 
HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească și a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească
A
  9.   H.G. nr.718/18-07-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică și trasabilitate a explozivilor de uz civil
-
  10.   H.G. nr.720/18-07-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
-
  11.   H.G. nr.723/18-07-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de implementare dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006
-
  12.   Protocol/25-05-2006 
PROTOCOL de implementare intre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006
-
  13.   O. nr.M.81/23-07-2012 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind stabilirea locului de desfășurare a ceremoniilor publice organizate în data de 29 iulie 2012, cu prilejul Zilei Imnului Național al României
-
  14.   O. nr.305/24-07-2012 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță, încheierea contractelor de management și evaluarea activitătii acestora
A


Joi, 21 ianuarie 2021, 09:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.