Monitorul Oficial
nr. 527/16 iulie 2014

Publicare
  1.   L. nr.117/11-07-2014 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.525/10-07-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de transport Gaze Naturale "Transgaz"- S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
-
  3.   D.C.C. nr.312/05-06-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  4.   H.G. nr.580/09-07-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum și aprobarea titlurilor conferite absolvenților Învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 si 2013-2014
-
  5.   O. nr.M.64/918/1262/10-06,09-07,26-06-2014 (M.A.N., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Societătii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica"- S.A.
-


Luni, 08 august 2022, 10:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.