Monitorul Oficial
nr. 611/18 august 2014

Publicare
  1.   D.C.C. nr.402/03-07-2014 
DECIZIA nr. 402 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 33 alin. (1) și (2), art. 35 alin. (2) și art. 50 lit. b) teza a doua și lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  2.   O. nr.96/22-07-2014 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
-
  3.   O. nr.971/11-08-2014 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), precum și inspecția pentru certificarea menținerii conformității în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase
-
  4.   O. nr.982/1614/29-07,04-08-2014 (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova S.A., filială a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  5.   O. nr.983/1612/29-07,04-08-2014 (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focșani S A., filială a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice ’
-
  6.   O. nr.984/1611/29-07,04-08-2014 (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-


Vineri, 05 martie 2021, 10:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.