Monitorul Oficial
nr. 734/8 octombrie 2014

Publicare
  1.   Decizie nr.11/01-10-2014 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei din perimetrul Argeșel
-
  2.   Decizie nr.12/01-10-2014 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Valea Boghiu
-
  3.   O. nr.1.140/06-10-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora și privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătății alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiții de la bugetul de stat și din venituri proprii (accize) către autoritățile administrației publice locale pentru spitalele publice din rețeaua acestora
-
  4.   O. nr.1.470/29-09-2014 (M.A.D.R.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului ia finanțare al fermierilor, în anul 2014, și criteriilor tehnice necesare microcreditării în condițiile art. 14 alin. (1) lit. c) din același act normativ
-
  5.   O. nr.1.510/06-10-2014 (M.A.D.R.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru stabilirea unor măsuri excepționale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe și legume
-
  6.   O. nr.1654/960/1356/15-09,17-09,03-10-2014 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operațional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/£)772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenție "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "îmbunătățirea infrastructurii sociale" a Programului operațional regional 2007-2013
-
  7.   O. nr.3.465/C/30-09-2014 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.003/C/2008
A
  8.   O. nr.4.694/01-10-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Roza Venerini" din municipiul Târgu Jiu
-
  9.   O. nr.4.699/01-10-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "preșcolar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 126 din municipiul București
-


Vineri, 26 februarie 2021, 00:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.