Monitorul Oficial
nr. 946/23 decembrie 2014

Publicare
  1.   L. nr.177/16-12-2014 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
-
  2.   Acord/14-03-2014 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate
-
  3.   D. nr.907/16-12-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protectia reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbiiisi la 14 martie 2014
-
  4.   L. nr.180/16-12-2014 
LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice si creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014
-
  5.   Acord/17-06-2014 
ACORD de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
  6.   D. nr.910/16-12-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014
-
  7.   O. nr.1.304/19-12-2014 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 6.2 "îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"
-
  8.   O. nr.1.575/22-12-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piața din România
-
  9.   I. nr.4/22-12-2014 
Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006
A
  10.   O. nr.863/15-12-2014 (C.N.A.S.)
ORDIN privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea
A
  11.   O. nr.866/17-12-2014 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special
A


Duminică, 27 noiembrie 2022, 04:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.