Monitorul Oficial
nr. 6/6 ianuarie 2015

Publicare
  1.   L. nr.176/16-12-2014 
LEGE pentru ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
-
  2.   D. nr.906/16-12-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Minamata cu privire Ta mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
-
  3.   L. nr.181/29-12-2014 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.929/23-12-2014 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  5.   D.C.C. nr.620/04-11-2014 
DECIZIA nr. 620 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 din Codul de procedură civilă
V
  6.   D.C.C. nr.654/11-11-2014 
DECIZIA nr. 654 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă
V
  7.   H.G. nr.1.130/23-12-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de management financiar între România, prin Serviciul Român de Informații, și Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice
-
  8.   H.G. nr.1.182/29-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului național pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor si a finanțării acestuia
-
  9.   O. nr.2.395/02-12-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea in situ a rezistentei betonului din construcțiile existente", indicativ NP 137-2014
V
  10.   O. nr.868/17-12-2014 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condițiilor și documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relații contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate
A
  11.   O. nr.869/17-12-2014 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010
A
  12.   Listă/06-01-2015 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local al municipiului Petroșani pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistentă socială
-


Luni, 08 august 2022, 12:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.