Monitorul Oficial
nr. 496/7 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.176/30-06-2015 
LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat de România la Varșovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963
-
  2.   Protocol/25-11-2014 
PROTOCOL referitor la modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Băncii Internaționale de Cooperare Economică din data de 22 octombrie 1963 (cu modificările operate prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările operate prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 si 18 decembrie 1990)
-
  3.   D. nr.597/30-06-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat de România la Varșovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963
-
  4.   L. nr.183/02-07-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  5.   D. nr.607/01-07-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  6.   D. nr.616/03-07-2015 
DECRET pentru eliberarea din funcție a procurorului militar șef al Secției de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșife de militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție
-
  7.   D. nr.617/03-07-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  8.   D. nr.618/03-07-2015 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015
-
  9.   D. nr.619/03-07-2015 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România și Republica Kazahstan privind asistenta judiciară în materie penală, semnat la București la 14 noiembrie 2014
-
  10.   D. nr.620/03-07-2015 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România și Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la București la 14 noiembrie 2014
-
  11.   D. nr.621/03-07-2015 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România si Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la bucurești la 14 noiembrie 2014
-
  12.   D.C.C. nr.284/23-04-2015 
DECIZIA nr. 284 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  13.   D.C.C. nr.327/30-04-2015 
DECIZIA nr. 327 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  14.   D.C.C. nr.402/28-05-2015 
DECIZIA nr. 402 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
V
  15.   H.G. nr.487/01-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013
-
  16.   H.G. nr.494/01-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
-
  17.   H.G. nr.495/01-07-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping
-


Marți, 18 februarie 2020, 21:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.