Monitorul Oficial
nr. 546/22 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.205/20-07-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
A
  2.   D. nr.657/20-07-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului publicprivat nr. 178/2010
-
  3.   L. nr.206/20-07-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
A
  4.   D. nr.658/20-07-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului publicprivat nr. 178/2010
-
  5.   L. nr.215/21-07-2015 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
V
  6.   D. nr.667/21-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
  7.   L. nr.216/21-07-2015 
LEGE privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
V
  8.   D. nr.668/21-07-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
-
  9.   D.C.C. nr.377/26-05-2015 
DECIZIA nr. 377 din 26 mai 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
V
  10.   H.G. nr.584/22-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
-
  11.   Decizie nr.179/22-07-2015 
DECIZIE privind aplicarea mobilității, la cerere, pentru domnul Bogdan Mircea Dumitrache din funcția publică de secretar general al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  12.   Decizie nr.180/22-07-2015 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Cristina Crișu din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul
-
  13.   O. nr.80/21-07-2015 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuțiilor autorităților responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac și pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu
A
  14.   O. nr.355/20-07-2015 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale
-
  15.   O. nr.1.650/29-06-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013
-


Miercuri, 23 iunie 2021, 07:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.