Monitorul Oficial
nr. 573/30 iulie 2015

Publicare
  1.   L. nr.226/24-07-2015 
LEGE pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
-
  2.   D. nr.685/24-07-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
-
  3.   H.G. nr.603/22-07-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.217/1348/4172/835/31-03,29-06,04-06,16-07-2015 (M.S.I., M.M.F.P.S.P.V., M.E.C.Ș., M.F.P.)
ORDIN al ministrului pentru societatea informațională, al ministrului educației și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator
A
  5.   O. nr.4.496/13-07-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind structura anului școlar 2015-2016
-
  6.   Decizie nr.20/04-06-2015 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 20 din 4 iunie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)
-


Luni, 17 iunie 2019, 22:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.