Monitorul Oficial
nr. 697/15 septembrie 2015

Publicare
  1.   H.C.D. nr.66/09-09-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM (2015) 80
-
  2.   H.C.D. nr.69/09-09-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD (2015) 42
-
  3.   O.U.G. nr.37/09-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
V
  4.   H.G. nr.742/09-09-2015 
HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Fondurilor Europene are rolul de autoritate de implementare
-
  5.   H.G. nr.749/09-09-2015 
Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție "Alexandru loan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
-
  6.   O. nr.1.122/14-09-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România
-
  7.   O. nr.5.081/31-08-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2015-2016
-
  8.   H./19-05-2015 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 19 mai 2015 în Cauza Căpitan și alții împotriva României
-
Rectificare:
  9.   O. nr.512/02-09-2015 (C.C.)
Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 101/2012
A


Duminică, 05 aprilie 2020, 00:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.