Monitorul Oficial
nr. 732/30 septembrie 2015

Publicare
  1.   H.S. nr.57/28-09-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   H.G. nr.793/23-09-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
V
  3.   O. nr.1.201/828/28-09,17-09-2015 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
V
  4.   O. nr.2.032/18-09-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea unor măsuri speciale de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte
-
  5.   O. nr.829/17-09-2015 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
V
  6.   H./28-06-2011 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 28 iunie 2011 în Cauza Ștefan Angelescu și alții împotriva României
-
Rectificare:
  7.   L. nr.95/14-04-2006 
LEGE privind reforma în domeniul sănătății
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 08:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.