Monitorul Oficial
nr. 877/24 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.292/20-11-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
  2.   D. nr.866/20-11-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
  3.   D.C.C. nr.608/06-10-2015 
DECIZIA nr. 608 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
V
  4.   D.C.C. nr.615/06-10-2015 
DECIZIA nr. 615 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  5.   D.C.C. nr.652/13-10-2015 
DECIZIA nr. 652 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și ale art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  6.   D.C.C. nr.678/20-10-2015 
DECIZIA nr. 678 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 din Codul penal
V
  7.   O. nr.1.235/17-11-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile și serviciile specifice asigurate de Școala Superioară de Aviație Civilă
A
  8.   O. nr.1.237/17-11-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.308/2012 pentru interzicerea utilizării armelor cu muniție cu proiectil împotriva păsărilor și animalelor în perimetrul aeroporturilor civile din România
-
  9.   O. nr.1.733/06-11-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare și a Comisiei de atestare a persoanelor fizice și juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere
-


Luni, 17 februarie 2020, 11:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.