Monitorul Oficial
nr. 934/17 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.316/11-12-2015 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.982/11-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   H.C.D. nr.115/14-12-2015 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă COM (2015)462
-
  4.   O. nr.1.548/15-12-2015 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
-
  5.   O. nr.2.422/04-12-2015 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2244 (2015)
-
  6.   O. nr.3.628/11-12-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"
V
  7.   H. nr.6/11-12-2015 (A.N.E.A.R.)
HOTĂRÂRE privind componența Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
-


Marți, 18 februarie 2020, 22:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.