Monitorul Oficial
nr. 24/13 ianuarie 2016

Publicare
  1.   L. nr.3/12-01-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.5/11-01-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2015 privind uriele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.4/12-01-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
A
  4.   D. nr.6/11-01-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
-
  5.   L. nr.5/12-01-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți
-
  6.   D. nr.7/11-01-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți
-
  7.   D.C.C. nr.741/03-11-2015 
DECIZIA nr. 741 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, cele ale art. 16 din aceeași ordonanță de urgență
V
  8.   D.C.C. nr.742/03-11-2015 
DECIZIA nr. 742 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 71 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
V
  9.   D.C.C. nr.811/24-11-2015 
DECIZIA nr. 811 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
V
  10.   Decizie nr.12/13-01-2016 
DECIZIE privind înființarea Comitetului interministerial în domeniul activității de control la nivelul administrației publice centrale
-
  11.   O. nr.193/30-12-2015 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar- veterinar și pentru siguranța alimentelor
-
  12.   O. nr.1.477/14-12-2015 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice
-
  13.   O. nr.1.181/18-12-2015 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale DBR FACTOR IFN - S.A
-


Sâmbătă, 06 martie 2021, 07:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.