Monitorul Oficial
nr. 68/29 ianuarie 2016

Publicare
  1.   D. nr.234/27-01-2016 
DECRET privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
-
  2.   D. nr.235/28-01-2016 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale
-
  3.   O.G. nr.10/27-01-2016 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
  4.   O.G. nr.11/27-01-2016 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin directori indirect o participație majoritară
-
  5.   O.G. nr.12/27-01-2016 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
  6.   O.G. nr.13/27-01-2016 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
V
  7.   Decizie nr.35/29-01-2016 
DECIZIE pentru modificarea anexei la Decizia prim- ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor
-
  8.   O. nr.131/28-01-2016 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2016
-
  9.   O. nr.132/28-01-2016 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2016
-
Rectificare:
  10.   Decizie nr.29/26-01-2016 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Roxana Mînzatu, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
-


Duminică, 05 aprilie 2020, 01:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.