Monitorul Oficial
nr. 240/31 martie 2016

Publicare
  1.   H.C.D. nr.23/30-03-2016 
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
-
  2.   H.C.D. nr.24/30-03-2016 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificărilor Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților
-
  3.   D.C.C. nr.23/20-01-2016 
DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură penală
V
  4.   Decizie nr.119/31-03-2016 
DECIZIE privind eliberarea domnului Andrei Rizoiu din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
-
  5.   Decizie nr.120/31-03-2016 
DECIZIE privind eliberarea domnului Florin Diaconu din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Cărzii Naționale de Mediu
-
  6.   Decizie nr.121/31-03-2016 
DECIZIE pentru numirea domnului Bogdan Gheorghe Trif în funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
-
  7.   Decizie nr.122/31-03-2016 
DECIZIE pentru numirea domnului Ștefan-Alexandru Tinca în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare și planificare la Ministerul Apărării Naționale
-
  8.   Decizie nr.123/31-03-2016 
DECIZIE privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Decebal Lohan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  9.   Decizie nr.124/31-03-2016 
DECIZIE privind desemnarea domnului Călin-Rolo Stoica, consilier la Cabinetul prim-ministrului, în calitate de coordonator, la nivel național, al activităților privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice și pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
-
  10.   O. nr.388/29-03-2016 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină - sesiunea 22 mai 2016
-
  11.   O. nr.414/183/31-03,30-03-2016 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
V


Luni, 28 septembrie 2020, 06:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.