Monitorul Oficial
nr. 253/5 aprilie 2016

Publicare
  1.   L. nr.52/30-03-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
  2.   D. nr.358/30-03-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
  3.   L. nr.54/30-03-2016 
LEGE pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate in cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  4.   D. nr.360/30-03-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor si serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, pnn reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
-
  5.   D. nr.361/04-04-2016 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente
-
  6.   D. nr.362/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  7.   D. nr.363/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  8.   D. nr.364/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  9.   D. nr.365/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  10.   D. nr.366/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  11.   D. nr.367/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  12.   D. nr.368/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  13.   D. nr.369/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  14.   D. nr.370/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  15.   D. nr.371/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  16.   D. nr.372/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  17.   D. nr.373/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  18.   D. nr.374/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  19.   D. nr.375/04-04-2016 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  20.   H.S. nr.47/29-03-2016 
HOTĂRÂRE referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune COM (2016)43 final
-
  21.   H.S. nr.48/29-03-2016 
HOTĂRÂRE privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului referitoare la adoptarea noului regulament privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM (2016) 36 final
-
  22.   D.C.D. nr.6/05-04-2016 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  23.   O. nr.440/04-04-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină determinate la plată, utilizate și nedecontate în anul 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
  24.   Decizie nr.722/23-03-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societătii PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare
-


Joi, 27 februarie 2020, 01:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.