Monitorul Oficial
nr. 282/14 aprilie 2016

Publicare
  1.   L. nr.55/11-04-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
V
  2.   D. nr.401/08-04-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
-
  3.   H.G. nr.243/06-04-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe
-
  4.   H.G. nr.244/06-04-2016 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj
-
  5.   H.G. nr.250/06-04-2016 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Brașov, Tronson II - DN 11-DN 13", pe raza localităților Sânpetru și Brașov, din județul Brașov
-
  6.   O. nr.548/11-04-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind autorizarea operatorilor’ economici care desfășoară activități de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
-
  7.   O. nr.2/11-04-2016 (B.N.R.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 4/2015 privind funcționarea sistemului de plăți TARGET2 - România
V
  8.   H. nr.1/26-03-2016 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016
-


Luni, 14 octombrie 2019, 16:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.