Monitorul Oficial
nr. 503/5 iulie 2016

Publicare
  1.   L. nr.120/01-07-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii
-
  2.   D. nr.637/30-06-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activitătii acestor comisii
-
  3.   L. nr.122/01-07-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.639/30-06-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
  5.   H.G. nr.453/22-06-2016 
HOTĂRÂRE privind declasificarea unor categorii de informații secrete de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972
-
  6.   O. nr.M.65/954/17-05,22-06,24-05-2016 (M.A.N., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Societătii Comerciale "RO- ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica"- S.A
-
  7.   O. nr.M.69/933/1052/24-05,23-06,06-06-2016 (M.A.N., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului devenituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale "RO-ARMYCATERING" - SA., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.
-
  8.   O. nr.1.885/24-06-2016 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import
-


Duminică, 20 septembrie 2020, 06:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.