Monitorul Oficial
nr. 685/5 septembrie 2016

Publicare
  1.   O.U.G. nr.46/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  2.   O.U.G. nr.47/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru buna organizare si desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea si funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondența, precum și modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
V
  3.   H.G. nr.619/31-08-2016 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții "Sală Sport Polivalentă - 5.000 locuri", municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
  4.   Decizie nr.297/02-09-2016 
DECIZIE privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a formularului propunerii de politică publică
-
  5.   O. nr.741/23-08-2016 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind mandatarea Societății de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. de a modifica prețurile unitare ale contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIII de contract, și de a semna actul adițional în acest sens
-
  6.   O. nr.836/2035/1350/26-07,26-08,05-08-2016 (M.E.C.R.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, deține 99,96% din capitalul social
-
  7.   H. nr.56/31-08-2016 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru revocarea actelor de inspecție întocmite de către Departamentul de monitorizare, control și competență profesională la auditorul ȘTEFAN AUDIT - S.R.L. în anul 2016 și refacerea inspecției periodice pentru revizuirea calității activității de audit financiar
-
  8.   H. nr.57/31-08-2016 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru revocarea actelor de inspecție întocmite de către Departamentul de monitorizare, control și competență profesională la auditorul IANCA CRISTIAN în anul 2016 și refacerea inspecției periodice pentru revizuirea calității activității de audit financiar
-
  9.   H. nr.58/31-08-2016 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru revocarea actelor de inspecție întocmite de către Departamentul de monitorizare, control și competență profesională la auditorul BERECHET MARILENA în anul 2016 și refacerea inspecției periodice pentru revizuirea calității activității de audit financiar
-


Miercuri, 17 iulie 2019, 17:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.