Monitorul Oficial
nr. 144/24 februarie 2017

Publicare
  1.   L. nr.8/24-02-2017 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
-
  2.   D. nr.258/24-02-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
-
  3.   L. nr.9/24-02-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
-
  4.   D. nr.259/24-02-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
-
  5.   D.S. nr.7/24-02-2017 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-27 februarie 2017
-
  6.   D.C.C. nr.694/24-11-2016 
DECIZIA nr. 694 din 24 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  7.   O.U.G. nr.16/23-02-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică In agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
V
  8.   H.G. nr.62/23-02-2017 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016
-
  9.   Decizie nr.6/30-01-2017 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 6 din 30 ianuarie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Vineri, 18 septembrie 2020, 13:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.