Monitorul Oficial
nr. 543/29 iunie 2018

Publicare
  1.   L. nr.154/26-06-2018 
LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  2.   D. nr.505/26-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  3.   D.C.C. nr.114/13-03-2018 
DECIZIA nr. 114 din 13 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua și art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernuiui nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 183/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
  4.   D.C.C. nr.313/09-05-2018 
DECIZIA nr. 313 din 9 mai 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
  5.   O.U.G. nr.52/28-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
V
  6.   O. nr.2.423/27-06-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2018
-
  7.   O. nr.2.502/19-06-2018 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale pentru acreditarea Muzeului de Artă "lulia Hălăucescu" din Tarcău, județul Neamț
-


Vineri, 03 iulie 2020, 16:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.