Monitorul Oficial
nr. 1036/6 decembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.288/29-11-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.1.045/29-11-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   O. nr.1.617/19-11-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unități adm ini strati v-teritoriale din județul Vâlcea
-
  4.   O. nr.1.525/04-12-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea prețului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul PRIVIGEN 100 mg/ml, soluție perfuzabilă 100 mg/ml, cutie cu un flacon x 50 ml soluție perfuzabilă
-
  5.   O. nr.1.549/29-11-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat
-
  6.   O. nr.1.411/14-11-2018 (C.C.)
ORDIN privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 02:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.