Monitorul Oficial
nr. 233/27 martie 2019

Publicare
  1.   D.C.C. nr.834/13-12-2018 
DECIZIA nr. 834 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. g) teza întâi și lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
  2.   H.G. nr.151/19-03-2019 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 și MFP 38838
-
  3.   H.G. nr.152/19-03-2019 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Doha la 6 noiembrie 2018
-
  4.   Acord/06-11-2018 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului
-
  5.   O. nr.158/08-02-2019 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programului de studii complementare în asistența medicală de urgență pentru asistenții medicali
-
  6.   O. nr.1.360/21-03-2019 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011
-


Marți, 16 august 2022, 01:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.