Monitorul Oficial
nr. 333/2 mai 2019

Publicare
  1.   L. nr.73/25-04-2019 
LEGE pentru modificarea si completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma tn domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.389/24-04-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  3.   L. nr.75/25-04-2019 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  4.   D. nr.391/24-04-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  5.   L. nr.76/25-04-2019 
LEGE privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
-
  6.   D. nr.392/24-04-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
-
  7.   L. nr.77/25-04-2019 
LEGE pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
  8.   D. nr.393/24-04-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
  9.   D. nr.405/25-04-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
-
  10.   D. nr.406/25-04-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Cultural
-
  11.   D. nr.407/25-04-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  12.   D. nr.408/25-04-2019 
DECRET privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  13.   D. nr.409/25-04-2019 
DECRET privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  14.   D. nr.410/25-04-2019 
DECRET privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  15.   D. nr.411/25-04-2019 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  16.   D. nr.412/25-04-2019 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  17.   D. nr.413/25-04-2019 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  18.   D. nr.414/25-04-2019 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  19.   D. nr.415/25-04-2019 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  20.   D. nr.416/25-04-2019 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, in retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
-
  21.   D.C.C. nr.98/28-02-2019 
DECIZIA nr. 98 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
-
  22.   H.G. nr.261/24-04-2019 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securitătii Sociale (ISSA) pentru anul 2019
-
  23.   H.G. nr.262/24-04-2019 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederibr Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei si bărbați
-


Joi, 23 ianuarie 2020, 05:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.