Monitorul Oficial
nr. 708/28 august 2019

Publicare
  1.   O.G. nr.21/27-08-2019 
ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
  2.   O.G. nr.22/27-08-2019 
ORDONANȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1.296/2013
-
  3.   H.G. nr.621/21-08-2019 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A
-
  4.   H.G. nr.623/27-08-2019 
HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a Vlll-a - 2019 și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019
-
  5.   H.G. nr.635/27-08-2019 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității domnului Rujan lon-Cristinel din funcția publică de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului în funcția publică de prefect al județului Gorj
-
  6.   H.G. nr.636/27-08-2019 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului lași de către doamna losub Valentina
-
  7.   O. nr.2.806/26-08-2019 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  8.   O. nr.774/27-08-2019 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 17:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.