Monitorul Oficial
nr. 277/17 iunie 1999

Publicare
  1.   O.U.G. nr.91/15-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
A
  2.   O.U.G. nr.92/15-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei nr.3/25 "Veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
T
  3.   H.G. nr.465/10-06-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea Patinoarului artificial Galați din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați
-
  4.   O. nr.608/11-06-1999 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat
-


Luni, 03 octombrie 2022, 15:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.