Monitorul Oficial
nr. 614/16 decembrie 1999

Publicare
  1.   R. nr.1/21-05-1999 (B.N.R.)
REGULAMENT privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare
A
  2.   O. nr.581/11-10-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind cerințele minime pentru navele maritime care transportă mărfuri periculoase sau poluante
A
  3.   O. nr.1.376/15-11-1999 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cesiunea creanțelor bugetare față de debitorii, societăți comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare și a falimentului, supuse executării silite
A


Marți, 16 august 2022, 01:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.